Beleidsdocumenten

In het seizoen 2023-2024 actualiseren we een groot deel van onze beleidsdocumenten. De documenten die opnieuw zijn vastgesteld en betrekking hebben op ouders of andere externen zijn hieronder als link te vinden.

Bijlagen en andere onderliggende documenten zijn op te vragen bij de school.

Onderwijsproces:
OP1.09 Meer en hoogbegaafdheid
OP2.05 Groepsplannen, handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief
OP6.01 Procedure advies vervolgonderwijs

Veiligheid en Schoolklimaat
VS1.04 Gedrags- en Pestprotocol
VS1.07 Meldcode huiselijk geweld

Sturing, Kwaliteitszorg en Ambitie
SKA1.01 Missie en visie