Ons onderwijs

We werken binnen het onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem met 8 leerjaren. Dit betekent dat de kinderen op hoofdlijnen hetzelfde lesprogramma volgen als hun leeftijdsgenoten. Binnen deze lessen zoeken we naar afstemming om ervoor te zorgen dat de leerlingen zoveel als mogelijk op eigen niveau bediend worden. In verband met ons leerlingaantal geven we binnen 6 groepen ons onderwijs. Hierdoor werken we ook met een aantal combinatiegroepen. De vorming van de combinatiegroepen wordt gedaan aan de hand van groepsgrootte. Hierbij wordt natuurlijk ook gekeken naar ondersteuningsbehoefte en de mogelijke ondersteuning die we hierin aan de leerkracht(en) kunnen bieden.

Op de morgens staan met name de basisvakken (Rekenen, Lezen, Taal en Spelling) op het programma. Ook is er ’s ochtends ruim de tijd voor onze christelijke identiteit, door samen te bidden, te zingen en te luisteren naar Bijbelverhalen. De middagen staan voor een groot deel in het teken van creatieve vakken en de lessen Wereldoriëntatie. Twee keer in de week gaan de leerlingen gymmen. Tot en met groep 3 wordt dit gedaan in het speellokaal van de school, vanaf groep 4 gaan de kinderen naar de gymzaal in Sint Jansklooster.