Over ons

Eben Haëzer is een christelijke basisschool in het buurtschap Kadoelen. Al sinds 1903 wordt hier, midden in de weilanden, christelijk onderwijs gegeven aan de kinderen uit Sint Jansklooster en de omliggende kernen.

Onze school heeft 6 groepslokalen, een groot leerplein, een speellokaal, verschillende gesprekskamers en een mooie schoolbibliotheek. Rondom de school ligt een gevarieerd plein, waar ruimte is voor sport, spel en natuur. Binnen de school bieden we ook ruimte aan externe specialisten (zoals logopedist, fysiotherapeut, dyslexie-specialist en kindercoach). Zij bieden onder schooltijd ondersteuning aan de leerlingen die dat nodig hebben.

Op het plein staan de lokalen van J/M Kinderopvang, onze samenwerkingspartner. Naast kinderopvang en peuterspeelzaal bieden zij ook voor- en naschoolse opvang voor kinderen van onze school. De samenwerking tussen school en opvang wordt steeds intensiever, op termijn willen we toegroeien naar een gezamenlijk kindcentrum.