Onderwijs en opvang op Eben Haëzer

Mooi tussen de weilanden van Kadoelen vind u onze school en opvang. De leerlingen komen uit de kernen Sint Jansklooster en Vollenhove, en uit de omliggende buurtschappen en kernen. We zijn een gereformeerde school, de ouders kiezen er bewust voor om hun kind(eren) naar onze school te brengen. Meer over onze identiteit leest u op deze pagina.

Naam

De naam Eben Haëzer komt vanuit de Bijbel. In 1 Samuël 7 wordt beschreven hoe Samuël een gedenksteen opricht en deze de naam Eben Haëzer geeft. De naam betekent “Tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen”. Wij geloven erin dat we in al onze plannen en ons werk afhankelijk zijn van de hulp van God.

Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. 'Want,' verklaarde hij, 'tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen.' (1 Samuël 7 vers 11 - NBV'21)

Logo

In ons logo is een kind te zien dat over een steen springt. Dit verwijst onder andere naar de gedenksteen die Samuël oprichtte, maar laat ook zien dat de school een plek is waar geleefd en gespeeld kan worden. In aanvulling op dit logo zijn verschillende poppetjes gemaakt die we gebruiken in onze huisstijl om een beeld te geven aan onze visie en onze manier van werken op de middag aan de hand van de uitgangspunten van meervoudige intelligentie. Ons logo en de bijbehorende poppetjes zijn vormgegeven door Antoinette Bruintjes van Klaver Reclame.