Verlofaanvraag

Wanneer jullie verlof willen aanvragen voor jullie kind kunnen jullie hiervoor het bijgevoegde formulier invullen. Deze kunt u inleveren op school of opsturen naar directie.ebenhaezer@florion.nl. Verlof wordt verleend door de directeur. Voor vragen kunt u zich richten tot hem.

Als het verlof verleend wordt, dienen jullie zelf de leerkracht in te lichten over de afwezigheid van jullie kind(eren).

Er zijn door de overheid regels opgesteld ten aanzien van verlof buiten de vrije dagen en vakanties om. Deze regels zijn te vinden op de achterzijde van het formulier.

Graag het extra verlof tijdig aanvragen, minimaal 4 weken van tevoren.