Opvang

Op en naast het plein van de school staan de units van de christelijke opvangorganisatie J/M Kinderopvang. Zij bieden hier een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Als u hier gebruik van wilt maken dan kunt u contact met hen opnemen. Kinderen die op de opvang zitten worden niet automatisch aangemeld op school.

Als onderwijs en opvang werken we steeds meer samen aan doorgaande lijnen. Dit doen we onder andere door gezamenlijke activiteiten, een warme overdracht wanneer kinderen van de opvang voor het eerst naar school gaan en regelmatig gezamenlijk overleg. In de komende jaren werken we toe naar intensievere samenwerking met als doel toe te werken naar een integraal kindcentrum.