Het team

Ons team bestaat uit 10 tien groepsleerkrachten, een specialist meer- en hoogbegaafdheid, drie leerkrachtondersteuners, een administratief medewerker, een intern begeleider en een directeur.

Door de kleinschaligheid van de school zijn er korte lijntjes en kennen de teamleden vrijwel alle kinderen. We willen ook korte lijntjes met u, als ouder/verzorger. Spreek ons gerust aan bij het hek of stuur een Parro-bericht wanneer u iets wilt doorgeven.