Schoolraad/Medezeggenschapsraad

Schoolraad

De schoolraad wordt gevormd door een deel van het voormalig afdelingsbestuur en de MR en vertegenwoordigers uit de verschillende commissies. De leden van de MR hebben advies- en instemmingbevoegdheid in veel zaken. De overige leden fungeren als klankbord binnen de schoolraad.

  •  Moniek van de Wetering (vo)
  • Arno Boxum (sec)
  • Jan Rook
  • Petra Boxum
  • Marjan Goedhart
  • Geert Zweers

Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan. In de MR zitten twee uit de ouders gekozen leden en twee uit het personeel gekozen leden. De MR heeft een algemene bevoegdheid: de schoolraad voorziet de MR regelmatig van basisgegevens over de school en het vastgestelde beleid en over eventuele veranderingen hierin. De MR kan hierover adviezen geven. Voor een aantal zaken heeft de MR bijzondere bevoegdheid: de schoolraad mag een bepaald besluit pas uitvoeren wanneer de MR ermee heeft ingestemd. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de MR in geval van problemen, vragen of andere zaken betreffende leerkrachten of de school in het algemeen niet het aanspreekpunt is. U dient zich ten allen tijde te vervoegen bij de betreffende leerkracht of de locatiedirecteur van de school.

Namens het team:

  • Geert Zweers
  • Marjan Goedhart

Namens de ouders:

  • Moniek van de Wetering (vo)
  • Arno Boxum (sec)

E-mail: mr@ebenhaezer-kadoelen.nl