Identiteit

Wie zijn wij?

Wij zijn een gereformeerde basisschool waarin de kinderen die aan ons toevertrouwd worden in het middelpunt staan.

Wij geloven

Wij geloven dat de liefde voor God en de naaste centraal staat.
Wij geloven dat kinderen waardevol zijn voor God, voor ons en voor elkaar.
Wij geloven dat we kinderen mogen voorleven en leren zichzelf en de anderen te accepteren en te waarderen.
Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen met hun unieke gaven en talenten.

Hoe?

Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de Bijbel. Met een open Bijbel willen we de dag beginnen; samen bidden, samen zingen.

Ook de rest van de dag willen we ons gedrag en onze houding laten bepalen door de boodschap van de bijbel.


Wij zijn aangesloten bij Florion, een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs die in 2017 is ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd. Voor meer informatie over onze identiteit als gereformeerde basisscholen verwijzen we u door naar de site Florion: www.florion.nl