TSO – BSO

TSO (Tussenschoolse Opvang)

De school draait met een semi-continurooster. We beginnen ’s morgens om 08.45 uur en met onderbreking van een kwartier pauze om 10.20 uur gaan we door tot 12.15 uur. Het laatste kwartier mogen de kinderen eten. Dit wordt verantwoord in het document ‘Eten is lestijd’. Dit document is ook te vinden op de website.

Van 12.15 tot 12.45 uur spelen de kinderen buiten onder toezicht van ouders en een leerkracht. Dan gaat de bel en om 12.45 uur begint het middagprogramma dat duurt tot 14.45 uur.

  • Alle ouders worden ingeroosterd voor de pleinwacht tussen de middag.
  • Kan iemand niet meedraaien in het rooster dan zoekt hij/zij zelf vervanging.
  • Alle ouders hebben een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Nieuwe ouders moeten deze aanvragen bij de gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Martijn Van Heerde.
  • De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door Martha Riemer

Klik hier voor het rooster: GW_00002

BSO (Buitenschoolse Opvang)

Ouders hebben een groot belang bij een goede aansluiting van school en opvang en betalen de kosten. In bepaalde gevallen kan er een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang worden verstrekt door middel van de wet kinderopvang. Dit houdt in dat de betrokkenheid van de ouders gewaarborgd moet worden. Tussen de school en de betrokken ouders vindt zo veel mogelijk direct overleg plaats over de organisatie van de kinderopvang. Als school werken we samen met JM-kinderopvang. Voor actuele informatie verwijzen we naar: www.jm-kinderopvang.nl.