Aanvragen informatiepakket

U kunt vrijblijvend een informatiemapje van de school aanvragen via gbs@ebenhaezer-kadoelen.nl.