Ouderbetrokkenheid

Ten aanzien van ouderbetrokkenheid hebben we als team de volgende visie vastgesteld:

‘Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school) ontwikkeling van het kind.

We zien de ouders als partner: partner in de (geloofs)opvoeding, partner in gesprekken en partner in onderwijs. Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat, leerkrachten zijn pedagogisch didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. Samenwerking is in het belang van het kind. We gaan er van uit dat u met ons op weg gaat in open samenwerking en met ons deelt wat voor u zichtbaar is en voor ons niet.’

We  proberen de ouderbetrokkenheid concreet meer vorm te geven door:

  • Meerdere spreekmomenten per jaar.
  • Kijkmomenten in de klas.
  • Ouderavonden
  • Koffieavonden