Welkom op de site van GBS Eben Haëzer

GBS ‘Eben Haëzer’ is een plattelandsschool met een kleine 150 leerlingen. We zijn een school waar met een enthousiast en betrokken schoolteam gewerkt wordt aan een veilig leefklimaat.

Zelfstandig werken, leren omgaan met verantwoordelijkheden en het aanbieden van een uitnodigende leeromgeving zijn belangrijke trefwoorden voor ons onderwijs. Ons onderwijs is relatiegericht: we mogen allemaal kinderen zijn van één Vader, God de Schepper van hemel en aarde.

Die Vader heeft ons lief en wij mogen leren zijn liefde te beantwoorden. Vanuit de Bijbel als de basis van ons onderwijs, willen we de kinderen helpen bij het ontplooien van hun gaven en talenten die ze van de Schepper hebben gekregen. Leerkrachten en onderwijsassistenten van de ‘Eben Haëzer’ hebben allemaal deze overtuiging en dragen deze actief uit.

Van de ouders die bij de school horen, merken we dat ook zij op zoek zijn naar deze levensovertuiging. We vinden het uniek dat we elkaar als betrokken christenen mogen ontmoeten.

Lees meer ...


 • Identiteit

  Wie zijn wij? Wij zijn een gereformeerde basisschool waarin de kinderen die aan ons toevertrouwd worden in het middelpunt staan. Wij geloven Wij geloven dat de liefde voor God en de naaste centraal staat. Wij geloven dat kinderen waardevol zijn voor God, voor ons en voor elkaar. Wij geloven dat we kinderen mogen voorleven en leren zichzelf en de anderen te accepteren en te
  Lees meer …

 • Ons onderwijs

  Ons onderwijs is adaptief; we houden rekening met de unieke gaven en talenten van kinderen. Een kind moet zich bij ons veilig en op zijn gemak voelen. Dat is dé voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. We stimuleren kinderen om samen te werken. Daarbij zijn regels nodig, niet om te beperken, maar om te beschermen. We werken met het leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat de
  Lees meer …

 • Meervoudige Intelligentie

  Op Eben Haëzer werken wij met Meervoudige Intelligentie (MI). Meervoudige Intelligentie is een werkwijze waarbij wordt ingespeeld op talenten en belangstelling van kinderen. Om méér te kunnen leren, om je breder te kunnen ontwikkelen. Het gaat niet om “Hoe knap ben jij?”, maar om “Hoe ben jij knap?” Mensen leren op verschillende manieren. De één leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’
  Lees meer …